Dåp i Årstad

Dåp i Årstad

Velkommen til å dåp i Årstad kirke!

Velkommen til å ringe eller skrive mail til meg når dere tenker på dåp. Dåp kan avtales på kort varsel, og vi kan hjelpe med praktiske ting. Også ungdom og voksne er velkommen til dåp! Signe Sandberg, sokneprest: tlf 98059534, ss224@kirken.no

Les mer om dåp i kirken

I Bergen noteres alle dåpshenvendelsene av Kirketorget, som er sentralt kontor for alle kirkene i Bergen.  Her via nettsidene til Årstad kirke kan dere selv finne mulige gudstjenester/søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med for eksempel faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen.

Les disse punktene før dere går videre til skjemaet:
1. Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.
2. Ønsker dere å døpe barnet i en annen kirke i Bergen, bør dere avtale dette med presten i den menigheten, før dere fyller ut skjema på hjemmesiden til den aktuelle menigheten.
3. Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen, må dere ta kontakt med Kirketorget på telefon 55 59 32 10, for å ordne med papirene, og med menigheten dere vil døpe barnet i, for å avtale tid.
4. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år.

Gå til skjema her... 

Dere kan også kontakte Kirketorget direkte: 
Telefon: 55 59 32 10
Epost: Kirketorget.bergen@kirken.no
Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Sentralbord: 55 59 32 00

Velkommen til dåp i Årstad kirkeDet er en stor begivenhet som vi gjerne legger til rette for. !


Del denne artikkel på e-post