Konfirmasjon i Årstad

Konfirmasjon i Årstad

Velkommen som konfirmant i Årstad menighet!

Tidsrom
Konfirmasjonstiden i Årstad menighet følger skoleåret, fra september til mai. I juni, før konfirmasjonstiden starter, er det innskriving/påmelding. Konfirmantarbeidet er i samarbeid med Fridalen menighet.

Aktiviteter
Som konfirmant er man med på konfirmantsamlinger, aktivitetsgrupper (Ten-Sing eller ungdomsklubb), konfirmanttur, gudstjenester, Fasteaksjonen (Kirkens Nødhjelps årlige innsamling like før påske) og mer.

Konfirmasjonen
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.
 
Dato for konfirmasjonssøndag
Konfirmasjonssøndagen i Årstad er andre søndag i mai. (De årene 1. mai er en søndag er konfirmasjonssøndagen 3. søndagen i mai).
 
Informasjonsbrosjyre for konfirmantåret 208-2019 (skriv den gjerne ut): Klikk her
 
Påmelding av konfirmant 2018-2019 i Årstad:
Påmelding som konfirmant skjer via internett. De mørke feltene må fylles ut. Hvis dere ikke husker når konfirmanten er døpt, tar dere kontakt med menighetskontoret til den kirken konfirmanten ble døpt, så vil de hjelpe dere. Dere kan også be om få tilsendt en ny dåpsattest. Vi blir glade om dere kan legge ved et bilde av konfirmanten i registreringsskjemaet. Bildet vil bare være synlig i databasen.
Påmelding: Klikk her
 
Ikke døpt?
Hvert år ønsker en del ungdommer som ikke er døpt å være med på konfirmasjonsforberedelsene. Til deg som ikke er døpt: Du er hjertelig velkommen til å være med, så kan du bestemme deg underveis om du vil bli døpt og konfirmert. Vi tar kontakt med de det gjelder og finner en søndag som passer

Spørsmål?
Har du spørsmål om konfirmasjon i Årstad menighet ta kontakt med Oddjørn Stubhaug, prest/kapellan i Årstad menighet: os227@kirken.no
 


Del denne artikkel på e-post