Korrkorr

Korrkorr

Et kor for unge voksne. Øver i kirken annenhver torsdag kveld.

Kontakt Lene Iversen på iversen.lene@gmail.com


Del denne artikkel på e-post