Årstad menighetskor

Årstad menighetskor

Menighetskoret er et kor for alle. Uansett forkunnskaper og erfaring er du velkommen til å synge med oss. Vi øver i Årstad kirke annenhver torsdag kveld kl. 19 til 20:30.
Gleden ved å synge er det viktigste i dette koret. Men vi strekker oss også etter en fin samklang. Repertoaret vårt er foreløpig enkle en- og tostemte sanger. Koret deltar som forsangere og liturgisk kor på et par gudstjenester i semesteret.
Kontakt kantor på epost th877@kirken.no


Del denne artikkel på e-post