Menighetsbladet

Nr. 7 2018
Desember Les mer...
Nr. 6 2018
September Les mer...
Nr. 5 2018
September Les mer...
Nr.4 2018
Juninummer Les mer...
Nr. 3 2018
Les mer...
Nr.2 2018
Påskenummer! Les mer...
Nr.1 2018
Les mer...
201707
HER ER JULENUMMERET! Les mer...
201706
Les mer...
Nr.5 2017
Les mer...
Nr.4 2017
Les mer...
Nr.3 2017
Les mer...
Nr.2 2017
Les mer...
Nr.1 2017
Les mer...
Nr.9 2016
Les mer...
Nr.8 2016
Les mer...
Nr.7 2016
Les mer...
Nr.6 2016
Les mer...
Nr.5 2016
Les mer...
Nr.4 2016
Les mer...
Nr.3 2016
Les mer...
Nr.2 2016
Les mer...
Nr 1 2016
Les mer...
Nr.9 2015
Les mer...
Nr 8 2015
Les mer...
Nr 7 2015
Les mer...
Nr.6 2015
Les mer...
nr.5 2015
Les mer...
nr 4 2015
Les mer...
Nr.3 2015
Les mer...
Nr 2 2015
Les mer...
Nr.1 2015
Les mer...
Nytt menighetsblad
Februarnummeret er klart: /Portals/146/a%u030Arstadmblad_1501_nett%20februar%20nr%201.pdf Innleveringsfrist for neste nummer er 1.mars   Les mer...

Årstad Menighetsblad kommer ut 8-9 ganger i året og blir delt ut av ulønnete bladbud til de postkassene vi har tilgang til.

Som bladbud får du ansvar for to-tre gater. Meld deg som bud dersom du ser verdien av at flest mulig får menighetsbladet!

Du kan lese menighetsbladet ved å klikke på "Les mer" under hvert nummer.